FMS og Skaderisiko

I sin avsluttende oppgave på Naprapat Högskolan skrev Fredrik Hebnes Pedersen og Einar Svindland om FMS og skaderisiko – mer presist “Har resultatet av Functional Movement Screen en sammenheng med skaderisikoen hos idrettsutøvere?” Under finner dere sammendraget av oppgaven samt link til oppgaven i sin helhet. Dette ble post nummer to på Infoportalen og du finner den igjen der!
 

Sammendrag
 
Functional Movement Screen (FMS) blir mer og mer brukt som analyseverktøy i bransjer innen helse og idrett. Analysen består av syv tester (hvor 21 er høyest totale poengsum) som avslører utøverenes grunnleggende bevegelsesmønster. Få studier har blitt gjort for å undersøke sammenhengen mellom FMS poengsum og dets evne til å forutse skader hos idrettsutøvere. Målet med denne studien var å finne ut om FMS kan være til hjelp for å identifisere de utøverne som har størst skaderisiko. En prospektiv kohortstudie ble gjort på 23 studenter, med variert idrettsbakgrunn og ulikt aktivi- tetsnivå, ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Rapporteringsperioden gikk over 16 uker. Totalt 9 skader ble rapportert fordelt på 6 utøvere. Gjennomsnittspoengsummen for den skadde gruppen ble 13,17 (SD: 1,47) mens tilsvarende verdi for gruppen som holdt seg skadefri ble 14,35 (SD: 1,57). Resultatet regnes ikke som statistisk signifikant med en P-verdi på 0,13. Dette resultatet tyder på at FMS ikke kan brukes til å forutse idrettsutøvere med økt skaderisiko. På grunn av den lille populasjonen i studien, kan ingen sterke konklusjoner trekkes med utgangspunkt i dette materialet. Nøkkelord: Functional Movement Screen, skaderisiko, iderettsutøvere
 
For å lese hele studien (i pdf format) trykk på denne linken.

Om Einar

Einar er utdannet Naprapat ved Naprapathögskolan i Stocholm. Han er én av to CrossFit Level II instruktører i Norge og har dreved med CrossFit siden vinteren 2008. Les mer om Einar her.